יום שלישי, 26 ביולי 2011

בראשית ט"ז - הגר

אברהם התגורר עם שרה בחברון .
שרה לא ילדה לאברהם בן ולשרי היה צורך בבן יורש. ההצעה של שרה לאברהם היא "בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה "
היא מציעה לו את הגר השפחה שהייתה עובדת בביתם.
אברהם אינו מתווכח או מתלבט הוא נענה ליוזמתה של שרי ומקיים איתה יחסי אישות .יתכן שעושה זאת למען שלום בית עליו לסייע לאשתו להביא יורש וזו
ההתמודדות שבפניה הוא ניצב והגר השפחה היא המוצא .
יחסו לאל אינו רלוונטי לעניין זה .
הפסוק המרכזי בפרק הוא "ותאמר שרי אל אברהם הנה נא עצרני ה' מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברהם לקול שרי " (ט"ז,ב)
הצייר רובנס שחי בבלגיה בשנת 1600 תאר את שרי והגר מתעמתות זו מול זו ואולי צועקות זו על זו ואת אברהם עומד ליד אשתו בצל ומביט לשמים
הכלב הוא שנובח על הגר ואברהם אינו אומר דבר ,שרי בעלת הבית והוא נמנע מלהתערב .
המעשה שנחרט בתודעתי מהפרק הוא הגרוש של הגר מבית אברהם בשל הזלזול שהפגינה הגר כלפי גבירתה .
אברהם די פסיבי בפרק . לדעתי לא ניתן ללמוד משהו טוב על אברהם בפרקנו מפני שאינו נוקט עמדה ברורה בנושא הגר "ויאמר אברהם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעינייך ,ותענה שרי ותברח" (ט"ז, ו)
והיכן היה אברהם כשהיחסים בינהם התעררו ? מדוע לא התערב ?.
גם הפרשנים רמב"ן ורד"ק סבורים לא אהבו את העובדה שהיה נטרלי וסברו שהיה עליו להתערב לטובת הגר ולא להניח לשרה לענות את הגר.

לאור האמור לעיל אני וסבורה שפרק זה אינו פרק מכונן בדרכו של אברהם להיות אבי האומה .

מרים ולדמן

עניינים על העקדה

לכל מי שמתעניין בלמידה רב תחומית סביב סיפור העקדה, ממליצה לקרוא את הספר "אל תשלח ידך אל הנער- שירים ודברי הגות על העקדה" בהוצאת כתר (בעריכת אריה בן גוריון). בספר ישנם גם את ציוריו של קדישמן שניתן להיעזר בהם במהלך הלמידה.
כמו כן, מצרפת קישור מקסים של מצגת על עקדת יצחק- שירים ויצירות על הנושא:
http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew/akedatisaac.pps

בהנאה!

יום שני, 25 ביולי 2011

גירוש הגר (בראשית כ"א) - למה אלוהים תומך בזה ?


גירוש הגר מעלה שאלות רבות:
- איך ייתכן שאברהם הסכים בסופו של דבר?
- איך יתכן שאלוהים תמך בשרה ?
אפשר לנסות להסביר את ההחלטה בפסוקים :
" ותרא הגר את בן הגר המצרית... מצחק: ותאמר לאברהם...לא ירש בן האמה זאת עם בני עם יצחק" (כ"א, 10).
מהי משמעות המילה "ירש" האם מדובר רק בירושה חומרית ? ניתן להבין זאת כירושה רוחנית ערכית !!
האם בן הגר, המתחנך על ידי אם מצרית, יוכל לשאת את המסר המונותאיסטי כיצחק ?
האם מדובר כאן בהכרח, שגם האל תומך בו של "עם לבדד ישכון / ובגויים לא יתחשב" (מברכותי של בלעם).
האם שרה קבעה מציאות עתידית מתבקשת או ביקשה גירוש ? האם חלק מדרכו של אברהם לעיצוב עַם תלויה גם ביכולת שלו להתבדל תרבותית/ חברתית מהשפעות זרות ?
קשה להתעלם מהמילה "מצחק" יכולה להתפרש במובן מיני... ולרמז על ביקורת כלפי ישמעאל עליו מרמז הכתוב כמי שנוהג בצורה לא נאותה מבחינה מינית (בדומה לטענות כלפי הכנעניות שמיוחסת להן הפקרות מינית) ?
נוכל "להסחף" ולראות כאן דוגמא לחוק מדברים י"ג 7 - 10 : חוק המצווה על הריגת של מי שינסה להסיתך לעבודת אלילים, אפילו אם הוא בנך או אשת חיקך.
שים לב כי אלוהים תמיד הבטיח לאברהם בן, ושרה היא זו שדחפה את הגר לזרועות אברהם מתוך הנחה מוטעית שהיא עצמה לא תצליח להביא לו בן. שרה יצרה את הסיטואציה הזאת. שרה חטאה כאשר הייתה קיטנת אמונה.
הילד קיבל ברכה למלאך ה' בעודו עובר בבטן אימו, אך לא זה הילד אליו פילל אברהם. לא הילד הזה הוא מושא ההבטחה האלוהית.

גירוש הגר (בראשית כ"א) - למה אלוהים תומך בזה ?


גירוש הגר מעלה שאלות רבות:
- איך ייתכן שאברהם הסכים בסופו של דבר?
- איך יתכן שאלוהים תמך בשרה ?
אפשר לנסות להסביר את ההחלטה בפסוקים :
" ותרא הגר את בן הגר המצרית... מצחק: ותאמר לאברהם...לא ירש בן האמה זאת עם בני עם יצחק" (כ"א, 10).
מהי משמעות המילה "ירש" האם מדובר רק בירושה חומרית ? ניתן להבין זאת כירושה רוחנית ערכית !!
האם בן הגר, המתחנך על ידי אם מצרית, יוכל לשאת את המסר המונותאיסטי כיצחק ?
האם מדובר כאן בהכרח, שגם האל תומך בו של "עם לבדד ישכון / ובגויים לא יתחשב" (מברכותי של בלעם).
האם שרה קבעה מציאות עתידית מתבקשת או ביקשה גירוש ? האם חלק מדרכו של אברהם לעיצוב עַם תלויה גם ביכולת שלו להתבדל תרבותית/ חברתית מהשפעות זרות ?
קשה להתעלם מהמילה "מצחק" יכולה להתפרש במובן מיני... ולרמז על ביקורת כלפי ישמעאל עליו מרמז הכתוב כמי שנוהג בצורה לא נאותה מבחינה מינית (בדומה לטענות כלפי הכנעניות שמיוחסת להן הפקרות מינית) ?
נוכל "להסחף" ולראות כאן דוגמא לחוק מדברים י"ג 7 - 10 : חוק המצווה על הריגת של מי שינסה להסיתך לעבודת אלילים, אפילו אם הוא בנך או אשת חיקך.
שים לב כי אלוהים תמיד הבטיח לאברהם בן, ושרה היא זו שדחפה את הגר לזרועות אברהם מתוך הנחה מוטעית שהיא עצמה לא תצליח להביא לו בן. שרה יצרה את הסיטואציה הזאת. שרה חטאה כאשר הייתה קיטנת אמונה.
הילד קיבל ברכה למלאך ה' בעודו עובר בבטן אימו, אך לא זה הילד אליו פילל אברהם. לא הילד הזה הוא מושא ההבטחה האלוהית.

פרידת אברהם מישמעאל

הפרידה שלאברהם מישמעאלמהווה הכנה לקראת עקידת יצחק

אברהם נאלץ להיפרד מישמעאל

כיצד יכול אב להיפרד מבנו יחידו??? כמה קשה הדרישה של אישתי - לשלח את פילגשי ואת בני האהוב.
בלתי אפשרי.

אברהם הראשון והיורד הראשון....

זכות ראשונים לי להיות העולה הראשון לכנען..

עזיבת בית הורי היתה תהליך קשה מאד במיוחד כאשר

האלטרנטיבה לא ברורה.

אחרי כן גם נאלצתי לרדת מהארץ... אבל גם חזרתי...

פרק י"ד מלחמת אברהם במלכי הכיכר - נחמה ומירי

במלחמתו של אברהם בחמשת מלכי הכיכר, מתגלה אברהם כנאמן ללוט אחיינו, כבעל כישורים חברתיים ומנהיגותיים וכמי שיודע לכרות בריתות עם העמים הסובבים אותו. הוא מגלה נאמנות גם ל"צבא" שנלווה אליו ודואג לפיצוי להם, תוך הפעלת שיקול דעת ומשנה זהירות בכך שנמנע מלקחת שכר עבורו (השלל שמציעים לו). בעקבות נצחונו הוא זוכה לכבוד רב מן הסובבים אותו ובפרט ממלכיצדק מלך שלם שיוצא לקבל את פניו.
אז כולם קוראים לי שקרנים........ יפה להם , מעניין מה הם היו עושים במקומי?
אני שהייתי כל כך נאמן והלכתי בצורה עיוורת אחרי ה', לארץ חדשה ולא נודעת, עזבתי את משפחתי וכל רכושי ולשם מה?! להגיע אל ארץ שיש בה בצורת?!?!
מעניין מה אותם יפי הנפש ששנים על גבי שנים קראו לי שקרן, היו עושים במקומי?! אה???????????????????

בראשית יב 20-10

הזהות האישית של אברהם:
הכתוב מעיד עליו שהוא ככל אדם בשעת צרה מתנהג בפזיזות ובבהלה ובחוסר אמון בה' וחוסף עצמו ואת משפחתו בפני דילמות מוסריות וסכנות
http://www.youtube.com/watch?v=etb6SzyQOf0
האם אברהם פעל ע"פ צו האל החיצוני או שמא יש כאן ביטוי לצו הקול הפנימי בנפשו של אברהם שחש בצורך לחולל שינוי באורחות חייו ?

גלית דורנפלד- אברהם

אברהם בעיני הוא דמות מורכבת ונפלאה
למעשה בעיני הוא כמו העולה החדש הראשון
גלית דורנפלד
אברהם אברהם מי יידע נפשך, האם הבחירה היתה שלך?
האם הרגשת נבחר? האם רצית להוות דוגמה, או רק רצית שלום ושקט במשפחה?
האם אהבת את שרה? את הגר? את ישמעאל? את יצחק? את שאר נשחך ובניך?

עקדת יצחק

מיומנה של שרה.
היה בוקר. התעוררתי ויצחק כבר לא היה אצלי באוהל... יצאתי ושאלתי איפה הוא, תשובת האנשים במחנה הייתה שאברהם לקח אותו והם הלכו יחד עם שני נערים, חמור, מאכלת וערימת עצים.
ליבי נפל בקרבי. המחשבה על יצחק ואברהם לבדם הפחידה אותי עד אין אוויר. אני מכירה את אברהם במשך שנים רבות ויודעת את דרכיו. אברהם תמהוני, חזונו הולך לפניו והוא הולך אחרי חזון זה כמו עיוור,כמו משוגע,  עושה מהלכים ומכוון את חיינו לפי קולות ונבואות. הרבה ממהלכיו היו מוצלחים, אין ספק שכל האותות שקיבל הובילו אותנו לחיים טובים, לקבלת רבות ממשאלותינו אך גם הקשו עלינו ודרשו הרבה ויתורים. אברהם, כמו שאני מבינה, מוכן לוויתורים גדולים.
אבל האם יהיה מוכן לוותר על בנו- יורשו?
הוא גם רצה את הבן הזה, הוא בבת עיננו, גם לאברהם יש גבול...
ועכשיו אני כבר מחכה שלושה ימים, לא ישנתי ולא אכלתי כמעט דבר. הם לא חוזרים ואיני יודעת דבר.
אם אברהם עשה את כל מה שהסימנים מצביעים עליו אז אין ספק שאמונתו עברה כל גבול, זו אמונה שמוכנה לוותר על כל מציאות, על היקר מכל במציאות שלנו. זו אמונה באל שמבטיח דבר מה ואז מוכן לקחתו בלי הסברים. זו אמונה שלצידה אין חיים.

לך לך ועקידת יצחק

אמונתו החזקה של אברהם מובילה אותו לציות ללא היסוס לשמע הציווי: לך לך... בהיותו ראש משפחה, נאלצת משפחתו לעבור את אותה העקירה מסביבתה, ואולי בניגוד לרצונה. אמונתו החזקה של אברה מובילה אותו לציות ללא היסוס לציווי נוסף: קח את בנך... גם כאן, הציות גורר את בני משפחתו למצב קשה ביותר, שלא על דעתם.
אברהם בטוח שהקורבנות הללו (עקירתו מארץ הולדתו וממשפחתו המורחבת, עקידת בנו) הכרחיים, אך סביר להניח שהמשפחה לא שלמה עם הצעדים הללו. אברהם, שהופרד מעמו וממולדתו, ונותר רק עם משפחתו - מסתכן באיבוד אמונם בו. ייתכן שהם כועסים עליו, ושהאווירה בבית נעכרת עם כל קרבן שמשפחתו נאלצת להקריב בשל החלטותיו.
בדידותו של אברהם הולכת ומתעצמת.

הרהורים על חום, ארוחת צהריים ומשפחה

הטמפרטורה בחוץ יכולה להתחרות בקלות בטמפרטורות ששררו פה כשאברהם ישב נימול בפתח האוהל..רק שלו לא היה מזגן לברוח אליו. במקום זה הגיעו אליו אורחים והוא, בשונה מפולניה מצויה, לא ישב לקטר על הקשיים אלא הלך להכין להם מזון ומשקה (כשר זה לא היה -  גוועלד!!)...אברהם היה איש טוב במהותו אבל משפחה לא הייתה אצלו במקום הראשון - אלוהים כן...ומה יצא מזה בסוף???

רשימת ציוד למסע

מבקש לעזור לי ליצור רשימת ציוד למסע
אמונה בעצמך, אמונה באלוהים ובהבטחותיו
אמונה בדרך,  נעליים טובות, מצפן-לפיד-הכרת הכוכבים ....
פרק י"ג- ההפרדות מלון
מה קורה לאברהם בתחנה?
מה הוא רוכש בה בדרכו להיות אבי האומה?

אברהם נותן ללוט בפרק זה את זכות הבחירה של חלקת הארץ בפירוד בינהם שנבע מהצורך למנוע עימות אלים בין רועיו לבין רועי לוט.
לוט הולך אחרי מראה עיניו ובוחר את איזור סדום שנראה לו פורה , ירוקהועתיר במים למרות שבני המקום הינם רשעים.
אברהם באופן הויתור ללוט ומתן זכות ללוט לבחור ראשון את חבל הארץ מפגין התנהגות ראויה לציון וכן הורדה משמעותית באגו שכן הוא הדוד המבוגר, אחי אביו של לוט. אברהם מפגין צניעות ראויה לציון.
כמו כן אברהם מוכיח דבקות במטרה שהציב לו האל שיסתובב ויירש בסופו של דבר את ארץ כנען.
כל הללו מוסיפים לזהותו כאבי האומה, צניעות, פשרנות, אהבת משפחה, נאמנות,איש חותר לשלום, דבק במטרה מבצע בדייקנות את הצו האלוהי.
רוני קלדרון ומוטי שריקי

מסע עם אברהם: כותבים ביחד בלוג- איך עושים את זה?

מסע עם אברהם: כותבים ביחד בלוג- איך עושים את זה?: "הבלוג שלנו מלווה את מסעו של אברהם בדרכו להיות אבי האומה. בחרו אחת מהתחנות בדרך: פרק יב 1-9: הצו, השוטטות בארץ פרק יב 10- 20 : מצרים פרק..."

יציאה לדרך חדשה...

אבהרם יוצא לדרך חדשה ולא ברור לי למה הוא עושה את זה...
האם ההבטחה של האל שהוא כלל לא מכיר שווה משהו???
בשביל הבטחה כזו עוזבים הכל והולכים אל הלא נודע, זה מימד שגם אחר כך נראה בעקידת יצחק ולי אישית קשה עם הציות ללא שאילת השאלות, מימד בעייתי משהו בדמותו של אבי האומה

"והאלוהים ניסה את אברהם"

בעוד הקורא יודע שה' מעמיד בניסיון את אברהם ואין בכוונתו לקבל קורבן אדם, הרי שאברהם ויצחק אינם יודעים זאת.
האם זה הוגן (=פייר) מצדו של האל להעמיד בניסיון שכזה אב ובנו? מהן ההשלכות הטראומטיות של ארוע שכזה על האב והבן? עם איזה צלקות ימשיך מכאן יצחק - איזה אב יצמח להיות? וכיצד יוכל אברהם להסתכל בעיני בנו בעתיד? על שאלות אלה (לגיטימיות של האל לערוך ניסיונות באברהם ובבנו)  אינו עונה התנ"ך - מן הדין שאנו נעסוק בהם!

מצרים

הרעב בארץ כנען אילץ את משפחתי ואותי לרדת מצרימה. אמרתי מראש לאשתי שאני אציג אותנו כאחים ולא כבני זוג מחשש שיפגעו בי כאשר יראו את יופיה. אבל טעיתי והסתבכתי. לא חשבתי שמלך מצרים, בכבודו ועצמו יתעניין באשתי היקרה וירצה לקחת אותה לאישה גם כן. לבסוף, ה' התערב. זכיתי שוב לראות בכוחו של ה' מצד אחד אך חשתי אשמה על מה שאירע בגלל השקר שלי מצד שני. האם טעיתי כאשר ניסיתי להגן על עצמי מראש או צדקתי?
מזל שבימיו של אברהם אבינו כל העסק הטכנולוגי היה הרבה יותר פשוט!!!

האשה האחות

יש רעב כ"כ כבד בארץ. כבר לא נשאר מה לאכול. בעה"ח עומדים למות, ואנחנו לא הרבה אחריהם.
בלית ברירה, למרות שסוף כל סוף הגעתי לארץ המובטחת, אין לי ברירה אלא לעזוב אותה, ולפנות לשכנה - למצרים.
אומרים שנשים הן מקור לצרות, ואין נכון מזה. שרי, אשתי היא יפהפיה. חתיכה אמיתית. אין לי ספק שפרעה, מלך מצרים, יהרוג אותי כאשר יראה אותה... היא כ"כ יפה. הוא בטוח ירצה לשאת אותה לאשה תחתיי.
אבל, לא לדאוג... יש לי פתרון! אל תגלו לשרי, אבל מחר, לפני שנצא למסע למצרים, בכוונתי להתיג בפניה את תכניתי: אני מתכוון לבקש ממנה לשקר ולומר שהיא אחותי ולא אשתי. באופן זה לפרעה לא יהיה אכפת. אני רק מקוה ששרי לא תכעס עליי, כי אז אני אאלץ לישון מחוץ לאוהל...

סיפור העקדה כשלב מהותי בחיי אברהם

סיפור העקדה בבראשית כ"ב מבטא סיומו של תהליך קשה וממושך בחיי אברהם . במהלכן, עברו עליו נסיונות קשים יותר ופחות. נסיון העקדה הוא הקשה שבהם שכן כאן נדרש אברהם להיפרד מעתידו ומהיקר לו מכל.
נשאלות שאלות מהותיות לא מעטות בנוגע להתמודדותו עם הדרישה להקריב את בנו:
1. מה חזק יותר: האמונה או אהבת אב לבנו?
2. מה יגבר: האמונה או האבהות?
3. למי בדיוק מיועד ההנסיון?
4. האם ה' באמת ייקח את בנו?
5. האם אברהם יילך עם זה עד הסוף?
6. איזה מן בנאדם יהיה אברהם לאחר הנסיון?
זהו שיאו של תהליך ולעניות דעתי זה נסיון ממש לא אנושי.
1) אברהם נמצא פיזית על הר המוריה.
2) הדילמה הקשה מכל הבחירה בין נאמנותו לאלוהים לבין חיי בנו.
3) יחסו של אברהם לאלוהים בסיטואציה זו הוא של קרבה אדירה לאל.
4) תמונה המשקפת את הסיטואציהhttp://www.jesuswalk.com/abraham/images/dore_abraham_isaac471x600.jpg
5) תמונה המשקפת את הנוף שנשקף מחלונו של אברהם - http://www.topfloormusic.com/keywords/Moriah/Moriah_1.jpg
6)מילה מרכזית או פסוק מבחינתנו: "וְלֹא חָשַׂכְתָּ, אֶת-בִּנְךָ אֶת-יְחִידֶךָ"

המלצה לקריאת מאמר

אברהם בניגוד לנוח מילא אחר הצו האלוהי מתוך בחירה אישית ולא מתןך מחוייבות, נוח מבצע ציווי שנאמר לו.
מזמינה אתכם לקרוא את מאמרו של אהרון קפלן במאגר המיקראנט.

ממשיך את רעיון הבחירה שמאפשר ה' לבני האדם החל מבראשית.

אבר הם

אבר הם
אל תלך ל שם
כיי צחק
י צעק
איייי יה
ה ש
שלום, לומדת להשתמש בבלוגר

התיחס לחולשתו של אברהם באשר לישמעאל

ברצוני להתייחס דווקא לעניין היחס, שניכפה על אברהם לנהוג בבנו ישמעאל.
השאלה שהעסיקה אותי היתה: האם אברהם היה אמור להקשיב ולציית לצו של רעייתו לגבי הפקרת בנו, ישמעאל, מן האישה האחרת.
אני מצפה, מאבי האומה, דווקא בנושא כה חשוב, שיגלה חוזק, אסרטיביות, תקיפות בהתנגדותו לצו של שרה, אשתו האחת,
בדרישתה לשלוח את בנו מעל פניו.
ישמעאל, הוא אבי בנו ישמעאלץ אב. דרך הטבע. מצופה להגנה על צאצאיו. אילו היה תקיף בדעתו , שעליו להגן ולאפשר לבנו בית מוגן- היתה שרה, ללא ספק, נעתרת לכך ומקבלת את "הדין". לדעתי, לאחר מכן, היתה אף רוחשת לאישה כבוד רב יותר, כי היתה רואה ונוכחת באנושיות שבו, בתכונותיו החיוביות כאדם , כאב אחראי, רגיש ומגן על בני ביתו.

היפרד נא מעלי

לא נראה לי שהוא ניחש. אני כמעט בטוח שאין לו מושג. הוא חושב שזה בגלל ששנינו עשירים מאוד, גדולים בכסף, ברכוש, בקר ואהלים. אבל האמת היא שלוט הזה נמאס עלי כבר ממזמן.
איך מכל האחיינים המוצלחים שלי דווקא הוא נדבק אלי ולא מרפה?!
הוא חושב שאני לא שומע אבל אני יודע מה הוא חושב על מה שאני עושה, על ההחלטות שלי. אם לא הייתי נפרד ממנו עכשיו, בטוב, בלי שהוא יחשוד, הסוף היה יכול להיות רע ומר.
לחיי הדרך החדשה!

לא הייתי רוצה להיות הבן של אברהם

אני אמנם בת אבל לא הייתי רוצה להיוולד כבן של אברהם.
אב שמוכן להשליך את בנו הבכור למדבר למות בו ואת בנו השני, לו חיכה 100 שנה, להקריב מבלי לומר מילה וכל זאת בשם איזושהי אמונה עיוורת וציות עיוור לאל - הוא לא אבא טוב.
אב שמוכן להלחם על ילדיהם של אחרים בלי חת - אך על ילדיו שלו לא חס בכלל לא ראוי להיות אב.
אז למה מכל האנשים הוא נבחר להיות אבי האומה שלנו??
אולי תנסו לשכנע אותי בכל מיני מדרשי חז"ל יפים שהוא ראוי
אולי אפילו תספרו לי שהכל היה ניסיון שבא לבחון אותו וללמד אותנו אמונה מהי
אבל לא תצליחו לשכנע אותי שהוא אבא טוב!
ואם הוא לא אבא טוב...
אז למה הוא נבחר להיות אבי האומה???

יום ראשון, 24 ביולי 2011

כותבים ביחד בלוג- איך עושים את זה?


הבלוג שלנו מלווה את מסעו של אברהם בדרכו להיות אבי האומה.
בחרו אחת מהתחנות בדרך:
פרק יב 1-9: הצו, השוטטות בארץ
פרק יב 10- 20 : מצרים
פרק יג: ההיפרדות מלוט
פרק יד: אברהם קרוב משפחה שווה- מלחמת הארבעה בחמישה
פרק טו: ברית בין הבתרים
פרק טז: הגר
פרק יז: ברית המילה
פרק יח 1-15 : האירוח
פרק יח 16- 33: משא ומתן על עתיד סדום
פרק כ:  אבימלך מלך גרר
פרק כא: גירוש הגר וישמעאל
פרק כב: עקדה
פרק כג: רכישת מערת המכפלה וקבורת שרה

מה קורה לאברהם בתחנה?
מה הוא רוכש בה בדרכו להיות אבי האומה?
מה היא מעצבת בזהותו?

קראו את הפסוקים במאגר ספרות הקודש.
העשירו את התבוננותכם בתחנה זו בעזרת החומרים שמקושרים לפסוקים דרך כפתור "מאמרים והעשרה", בעזרת חומרים ממאגר המידע, וממאגר מקראוידאו. וממקורות נוספים.
כתבו את הרשומה בבלוג.
תוכלו להיעזר בנקודות הבאות:
1.היכן נמצא אברהם (פיזית)
2.מה ההתמודדות המרכזית איתה אברהם נאלץ להתמודד?
3.מה יחסו לאלוהים (קירבה/ ריחוק/ לא רלוונטי)?
4.מצאו תמונה אחת שמבחינתכם מעבירה את המסר המרכזי של הסיפור (לאו דווקא תמונה אחד לאחד שמתארת את הסיטואציה)
5.מצאו תמונה המשקפת את הנוף הנשקף מחלונו
6.בחרו פסוק או מילה מרכזית מבחינתכם
7.התייחסו למעשה שנחרט בתודעתכם כקוראים

דרך צלחה!

יוצאים למסע

לך לך
ואברהם הולך.
ואנחנו איתו במסע הזה שחוצה נופי חיים
שמגשר בין עבר- הווה- עתיד
מסע של אב
שאנחנו ובניו
ומי הוא
ומי אנחנו
במסע הזה?