יום שני, 25 ביולי 2011

גירוש הגר (בראשית כ"א) - למה אלוהים תומך בזה ?


גירוש הגר מעלה שאלות רבות:
- איך ייתכן שאברהם הסכים בסופו של דבר?
- איך יתכן שאלוהים תמך בשרה ?
אפשר לנסות להסביר את ההחלטה בפסוקים :
" ותרא הגר את בן הגר המצרית... מצחק: ותאמר לאברהם...לא ירש בן האמה זאת עם בני עם יצחק" (כ"א, 10).
מהי משמעות המילה "ירש" האם מדובר רק בירושה חומרית ? ניתן להבין זאת כירושה רוחנית ערכית !!
האם בן הגר, המתחנך על ידי אם מצרית, יוכל לשאת את המסר המונותאיסטי כיצחק ?
האם מדובר כאן בהכרח, שגם האל תומך בו של "עם לבדד ישכון / ובגויים לא יתחשב" (מברכותי של בלעם).
האם שרה קבעה מציאות עתידית מתבקשת או ביקשה גירוש ? האם חלק מדרכו של אברהם לעיצוב עַם תלויה גם ביכולת שלו להתבדל תרבותית/ חברתית מהשפעות זרות ?
קשה להתעלם מהמילה "מצחק" יכולה להתפרש במובן מיני... ולרמז על ביקורת כלפי ישמעאל עליו מרמז הכתוב כמי שנוהג בצורה לא נאותה מבחינה מינית (בדומה לטענות כלפי הכנעניות שמיוחסת להן הפקרות מינית) ?
נוכל "להסחף" ולראות כאן דוגמא לחוק מדברים י"ג 7 - 10 : חוק המצווה על הריגת של מי שינסה להסיתך לעבודת אלילים, אפילו אם הוא בנך או אשת חיקך.
שים לב כי אלוהים תמיד הבטיח לאברהם בן, ושרה היא זו שדחפה את הגר לזרועות אברהם מתוך הנחה מוטעית שהיא עצמה לא תצליח להביא לו בן. שרה יצרה את הסיטואציה הזאת. שרה חטאה כאשר הייתה קיטנת אמונה.
הילד קיבל ברכה למלאך ה' בעודו עובר בבטן אימו, אך לא זה הילד אליו פילל אברהם. לא הילד הזה הוא מושא ההבטחה האלוהית.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה