יום שני, 30 באפריל 2012

משימה מתוקשבת ספר שופטים- גמליאלי בקי


עבודה מתוקשבת-ספר שופטים                      

ספר שופטים הוא הספר השני בנביאים ראשונים.
הוא נקרא בשם זה כי מסופר בו על
שופטים שהושיעו את עם ישראל בשעות מצוקה.

משימה א – רקע כללי

א. עיינו באנציקלופדיה מקראגשר בערכים "שופטים" ו"ספר שופטים"
ענו על השאלות הבאות:
 1. מי היו השופטים ומה היה תפקידם העיקרי?
 2. מה מאפיין את התקופה מבחינת המשטר בארץ? מצא לכך ציטוט מתאים.

ב. לפניכם ציר זמן המתאר את ההיסטוריה היהודית
1. מצאו בציר הזמן את תקופת השופטים – באילו שנים מדובר?
2. איזו תקופה קדמה לשופטים , ואיזו תקופה באה אחריה?
3. איזה עם נוסף עיקרי פעל  באותה תקופה באזורנו?
4. מבחינת ההיסטוריה הכללית- כיצד מכונה התקופה?

מכאן ואילך  תעבדו בקבוצות בנות 5 תלמידים בכל קבוצה ע"פ חלוקת המורה.
כל קבוצה תתמקד בחקר של אחד מן השופטים שפעלו באותם ימים.
תכתבו ת.ז לשופט, תלמדו על מאפייני תקופתו ודרך פעולתו, ותכננו מסלול טיול בעקבות השופט.
לפניכם רשימת הקבוצות ושמות השופטים:                                  

קבוצה ראשונה: אהוד בן גרא (ספר שופטים ג' 30-12).
קבוצה שנייה : דבורה וברק (ספר שופטים, פרקים ד'-ה').
קבוצה שלישית: גדעון (ספר שופטים, פרקים ו'-ח').
קבוצה רביעית: יפתח (ספר שופטים, פרקים י"א-י"ב).
קבוצה חמישית: שמשון (ספר שופטים, פרקים י"ג-ט"ז).
קבוצה שישית: דבורה וברק (ספר שופטים, פרקים ד'-ה').
קבוצה שביעית: שמשון (ספר שופטים, פרקים י"ג-ט"ז).

משימה ראשונה: ת"ז לשופט
1. עליכם לאתר את הפרטים הבאים:
שם השופט:
משפחה:
 מאיזה שבט:
 אזור מגורים:
איזה מספר שופט הוא על פי אזכורו בתנ"ך ( מי קדם לו ומי פעל אחריו):
כמה זמן פעל:
 תכונות מיוחדת (פיזיות, כישורים מיוחדים, מגדר):
 תמונה של השופט ( ניתן לקחת מהאתר-    .  biblical-art    או  מהאתר מקראנט ).
2. עצבו את המידע כתעודת זהות.
3. ציינו את מקורות המידע בהם נעזרתם.
שמרו בתיקיית תנ"ך  במחשב האישי , שלחו לכל חברי הקבוצה באמצעות הדוא"ל.
משימה שנייה :פעילותו של השופט                                                   
א. האויב הכובש

   
1. מי הוא העם הכובש?
    2. כמה זמן נמשך השעבוד?
    3. רקע כללי על העם הכובש: אזור המחיה, תקופת פעולתם, מידע על המנהיגים/המלך
    4. שרידים היסטוריים – אם יש, היכן ומתי נמצאו.    

ב.  דרך הפעולה של השופט נגד האויב
הכינו  תרשים זרימה  באמצעות  Smart Art   מסוג רשימה (הוספה - Smart Art   ) ובו תציגו את דרך הפעולה של השופט נגד האויב ( כיצד אסף את העם, האם נקט בתכסיסים מסוימים, האם ה' הנחה אותו או שפעל על דעת עצמו, האם היו לו עוזרים נוספים מלבד אלוהים, האם הניצחון מפורט או שמתומצת ועוד....)
שמרו בתיקיית תנ"ך  במחשב האישי , שלחו לכל חברי הקבוצה באמצעות הדוא"ל.

משימה שלישית : שאלת חקר
לפניכם מאגר של שאלות חקר, עליכם לבחור באחת מהן ולענות עליה בהרחבה תוך הוכחת טיעוניכם ע"פ המקור המקראי.
 1. באיזה אופן היו חייו של האדם יוצאי דופן או ראויים לציון?
 2. באיזה אופן היו חייו של האדם ראויים להערצה?
 3. באיזה אופן היו חייו שליליים/נבזיים?
 4. אלו תכונות של אישיותו השפיעו על דרך חייו של האדם ועל תקופתו?
 5. אלו תכונות של אישיותו או מעשים גרמו לקשיים ו "וצרות"?
 6. אלו מתכונותיו או מעשיו הביאו תועלת גדולה?
 7. האם האדם עשה טעויות או קיבל החלטות שגויות? אם כן מה הן היו?כיצד הייתם אתם נוהגים אחרת?
 8. מהם הלקחים שאתה או אדם צעיר  אחר עשוי ללמוד מחייו של האדם?
 9. יש אנשים שאומרים שניתן לשפוט את איכותו של אדם ע"פ האויבים שלו. האם אתם חושבים שזה נכון לגבי הדמות שאתם חוקרים עליה. הסבירו את עמדתכם.
 10. ל"אנשים גדולים" יש לרוב מורה רוחני שמלווה אותם ומנחה אותם. האם זה נכון לגבי הדמות שלכם?
 11. מהו בעיניך גיבור?האם האדם שלכם הוא גיבור? במה מתבטאת גבורתו או חוסר גבורתו. במה שונה הגיבור מסלבריטי?
מתורגם ע"י זהבה אפל מתוך:                         
           http://www.bham.wednet.edu/bio/QUEST.HTM                                                          משימה רביעית : בעקבות השופטים- מסלול טיולים
השופט  עליו חקרתם, פעל והנהיג את העם בתחומי ארץ ישראל.
מצאו  אתר / מסלול טיולים באזור בו פעל השופט עליו חקרתם,
ספרו מעט  על האזור, מה ניתן לראות בו(האם יש שם מעיינות מים או פריחה מיוחדת) ,
מהי העונה המומלצת לטייל בו (חורף / קיץ),
האם יש אתרים/ שרידים ארכיאולוגיים באזור,
האם יש במקום אזכור של השופט, ,
למי מתאים המסלול (ילדים/ נכים/ מבוגרים), מה דרגת הקושי של המסלול ועוד.
בנוסף עליכם לצרף מפה, ותמונות מן המסלול הנבחר.
עצבו את הדף באופן מתאים
שמרו בתיקיית תנ"ך  במחשב האישי , שלחו לכל חברי הקבוצה באמצעות הדוא"ל.

משימה חמישית: אקטואליה והנצחת השופט
השופטים חיים עד היום בינינו.
במשימה זו תנסו למצוא את השופט שלכם בחיים האקטואליים.
בררו (בעזרת הרשת) ביטוי לשופט בחיינו : פסל,שיר, גן משחקים, שם של יישוב, רחוב, דמויות מפרסומות שקרויות על שמו, יחידות צבאיות, מהלכים צבאיים ועוד...
לאחר שמצאתם את הפריט, הסבירו כיצד הוא קשור לשופט ומבטא את אישיותו.
כתבו בקצרה כיצד מצאתם את המידע.  
שמרו בתיקיית תנ"ך  במחשב האישי , שלחו לכל חברי הקבוצה באמצעות הדוא"ל.


משימה סיכום:
1. לפניכם טבלה המסכמת את פעילותם של השופטים.
פתחו את הקישור והשלימו את המידע הנוגע לשופט שלכם.
דיון בטבלה ובמשמעותה ייערך במליאה.
2. בחרו מתוך כל תוצרי הקבוצה : ת.ז , תרשים   הפעולה של השופט , מסלול טיול , שאלת חקר  ,  תוצר אחד אותו תרצו להציג בפני המליאה. התכוננו היטב להצגה.


עבודה נעימה....
גמליאלי בקי

הערה כללית- משך ההפעלה בכיתה :
6 שיעורים עבודה על הנושא באופן קבוצתי.
3 שיעורי הצגת הנושא
1 שיעור הסקת מסקנות מהטבלה