יום שני, 30 באפריל 2012

משימה מתוקשבת ספר שופטים- גמליאלי בקי


עבודה מתוקשבת-ספר שופטים                      

ספר שופטים הוא הספר השני בנביאים ראשונים.
הוא נקרא בשם זה כי מסופר בו על
שופטים שהושיעו את עם ישראל בשעות מצוקה.

משימה א – רקע כללי

א. עיינו באנציקלופדיה מקראגשר בערכים "שופטים" ו"ספר שופטים"
ענו על השאלות הבאות:
 1. מי היו השופטים ומה היה תפקידם העיקרי?
 2. מה מאפיין את התקופה מבחינת המשטר בארץ? מצא לכך ציטוט מתאים.

ב. לפניכם ציר זמן המתאר את ההיסטוריה היהודית
1. מצאו בציר הזמן את תקופת השופטים – באילו שנים מדובר?
2. איזו תקופה קדמה לשופטים , ואיזו תקופה באה אחריה?
3. איזה עם נוסף עיקרי פעל  באותה תקופה באזורנו?
4. מבחינת ההיסטוריה הכללית- כיצד מכונה התקופה?

מכאן ואילך  תעבדו בקבוצות בנות 5 תלמידים בכל קבוצה ע"פ חלוקת המורה.
כל קבוצה תתמקד בחקר של אחד מן השופטים שפעלו באותם ימים.
תכתבו ת.ז לשופט, תלמדו על מאפייני תקופתו ודרך פעולתו, ותכננו מסלול טיול בעקבות השופט.
לפניכם רשימת הקבוצות ושמות השופטים:                                  

קבוצה ראשונה: אהוד בן גרא (ספר שופטים ג' 30-12).
קבוצה שנייה : דבורה וברק (ספר שופטים, פרקים ד'-ה').
קבוצה שלישית: גדעון (ספר שופטים, פרקים ו'-ח').
קבוצה רביעית: יפתח (ספר שופטים, פרקים י"א-י"ב).
קבוצה חמישית: שמשון (ספר שופטים, פרקים י"ג-ט"ז).
קבוצה שישית: דבורה וברק (ספר שופטים, פרקים ד'-ה').
קבוצה שביעית: שמשון (ספר שופטים, פרקים י"ג-ט"ז).

משימה ראשונה: ת"ז לשופט
1. עליכם לאתר את הפרטים הבאים:
שם השופט:
משפחה:
 מאיזה שבט:
 אזור מגורים:
איזה מספר שופט הוא על פי אזכורו בתנ"ך ( מי קדם לו ומי פעל אחריו):
כמה זמן פעל:
 תכונות מיוחדת (פיזיות, כישורים מיוחדים, מגדר):
 תמונה של השופט ( ניתן לקחת מהאתר-    .  biblical-art    או  מהאתר מקראנט ).
2. עצבו את המידע כתעודת זהות.
3. ציינו את מקורות המידע בהם נעזרתם.
שמרו בתיקיית תנ"ך  במחשב האישי , שלחו לכל חברי הקבוצה באמצעות הדוא"ל.
משימה שנייה :פעילותו של השופט                                                   
א. האויב הכובש

   
1. מי הוא העם הכובש?
    2. כמה זמן נמשך השעבוד?
    3. רקע כללי על העם הכובש: אזור המחיה, תקופת פעולתם, מידע על המנהיגים/המלך
    4. שרידים היסטוריים – אם יש, היכן ומתי נמצאו.    

ב.  דרך הפעולה של השופט נגד האויב
הכינו  תרשים זרימה  באמצעות  Smart Art   מסוג רשימה (הוספה - Smart Art   ) ובו תציגו את דרך הפעולה של השופט נגד האויב ( כיצד אסף את העם, האם נקט בתכסיסים מסוימים, האם ה' הנחה אותו או שפעל על דעת עצמו, האם היו לו עוזרים נוספים מלבד אלוהים, האם הניצחון מפורט או שמתומצת ועוד....)
שמרו בתיקיית תנ"ך  במחשב האישי , שלחו לכל חברי הקבוצה באמצעות הדוא"ל.

משימה שלישית : שאלת חקר
לפניכם מאגר של שאלות חקר, עליכם לבחור באחת מהן ולענות עליה בהרחבה תוך הוכחת טיעוניכם ע"פ המקור המקראי.
 1. באיזה אופן היו חייו של האדם יוצאי דופן או ראויים לציון?
 2. באיזה אופן היו חייו של האדם ראויים להערצה?
 3. באיזה אופן היו חייו שליליים/נבזיים?
 4. אלו תכונות של אישיותו השפיעו על דרך חייו של האדם ועל תקופתו?
 5. אלו תכונות של אישיותו או מעשים גרמו לקשיים ו "וצרות"?
 6. אלו מתכונותיו או מעשיו הביאו תועלת גדולה?
 7. האם האדם עשה טעויות או קיבל החלטות שגויות? אם כן מה הן היו?כיצד הייתם אתם נוהגים אחרת?
 8. מהם הלקחים שאתה או אדם צעיר  אחר עשוי ללמוד מחייו של האדם?
 9. יש אנשים שאומרים שניתן לשפוט את איכותו של אדם ע"פ האויבים שלו. האם אתם חושבים שזה נכון לגבי הדמות שאתם חוקרים עליה. הסבירו את עמדתכם.
 10. ל"אנשים גדולים" יש לרוב מורה רוחני שמלווה אותם ומנחה אותם. האם זה נכון לגבי הדמות שלכם?
 11. מהו בעיניך גיבור?האם האדם שלכם הוא גיבור? במה מתבטאת גבורתו או חוסר גבורתו. במה שונה הגיבור מסלבריטי?
מתורגם ע"י זהבה אפל מתוך:                         
           http://www.bham.wednet.edu/bio/QUEST.HTM                                                          משימה רביעית : בעקבות השופטים- מסלול טיולים
השופט  עליו חקרתם, פעל והנהיג את העם בתחומי ארץ ישראל.
מצאו  אתר / מסלול טיולים באזור בו פעל השופט עליו חקרתם,
ספרו מעט  על האזור, מה ניתן לראות בו(האם יש שם מעיינות מים או פריחה מיוחדת) ,
מהי העונה המומלצת לטייל בו (חורף / קיץ),
האם יש אתרים/ שרידים ארכיאולוגיים באזור,
האם יש במקום אזכור של השופט, ,
למי מתאים המסלול (ילדים/ נכים/ מבוגרים), מה דרגת הקושי של המסלול ועוד.
בנוסף עליכם לצרף מפה, ותמונות מן המסלול הנבחר.
עצבו את הדף באופן מתאים
שמרו בתיקיית תנ"ך  במחשב האישי , שלחו לכל חברי הקבוצה באמצעות הדוא"ל.

משימה חמישית: אקטואליה והנצחת השופט
השופטים חיים עד היום בינינו.
במשימה זו תנסו למצוא את השופט שלכם בחיים האקטואליים.
בררו (בעזרת הרשת) ביטוי לשופט בחיינו : פסל,שיר, גן משחקים, שם של יישוב, רחוב, דמויות מפרסומות שקרויות על שמו, יחידות צבאיות, מהלכים צבאיים ועוד...
לאחר שמצאתם את הפריט, הסבירו כיצד הוא קשור לשופט ומבטא את אישיותו.
כתבו בקצרה כיצד מצאתם את המידע.  
שמרו בתיקיית תנ"ך  במחשב האישי , שלחו לכל חברי הקבוצה באמצעות הדוא"ל.


משימה סיכום:
1. לפניכם טבלה המסכמת את פעילותם של השופטים.
פתחו את הקישור והשלימו את המידע הנוגע לשופט שלכם.
דיון בטבלה ובמשמעותה ייערך במליאה.
2. בחרו מתוך כל תוצרי הקבוצה : ת.ז , תרשים   הפעולה של השופט , מסלול טיול , שאלת חקר  ,  תוצר אחד אותו תרצו להציג בפני המליאה. התכוננו היטב להצגה.


עבודה נעימה....
גמליאלי בקי

הערה כללית- משך ההפעלה בכיתה :
6 שיעורים עבודה על הנושא באופן קבוצתי.
3 שיעורי הצגת הנושא
1 שיעור הסקת מסקנות מהטבלה

יום שלישי, 26 ביולי 2011

בראשית ט"ז - הגר

אברהם התגורר עם שרה בחברון .
שרה לא ילדה לאברהם בן ולשרי היה צורך בבן יורש. ההצעה של שרה לאברהם היא "בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה "
היא מציעה לו את הגר השפחה שהייתה עובדת בביתם.
אברהם אינו מתווכח או מתלבט הוא נענה ליוזמתה של שרי ומקיים איתה יחסי אישות .יתכן שעושה זאת למען שלום בית עליו לסייע לאשתו להביא יורש וזו
ההתמודדות שבפניה הוא ניצב והגר השפחה היא המוצא .
יחסו לאל אינו רלוונטי לעניין זה .
הפסוק המרכזי בפרק הוא "ותאמר שרי אל אברהם הנה נא עצרני ה' מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברהם לקול שרי " (ט"ז,ב)
הצייר רובנס שחי בבלגיה בשנת 1600 תאר את שרי והגר מתעמתות זו מול זו ואולי צועקות זו על זו ואת אברהם עומד ליד אשתו בצל ומביט לשמים
הכלב הוא שנובח על הגר ואברהם אינו אומר דבר ,שרי בעלת הבית והוא נמנע מלהתערב .
המעשה שנחרט בתודעתי מהפרק הוא הגרוש של הגר מבית אברהם בשל הזלזול שהפגינה הגר כלפי גבירתה .
אברהם די פסיבי בפרק . לדעתי לא ניתן ללמוד משהו טוב על אברהם בפרקנו מפני שאינו נוקט עמדה ברורה בנושא הגר "ויאמר אברהם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעינייך ,ותענה שרי ותברח" (ט"ז, ו)
והיכן היה אברהם כשהיחסים בינהם התעררו ? מדוע לא התערב ?.
גם הפרשנים רמב"ן ורד"ק סבורים לא אהבו את העובדה שהיה נטרלי וסברו שהיה עליו להתערב לטובת הגר ולא להניח לשרה לענות את הגר.

לאור האמור לעיל אני וסבורה שפרק זה אינו פרק מכונן בדרכו של אברהם להיות אבי האומה .

מרים ולדמן

עניינים על העקדה

לכל מי שמתעניין בלמידה רב תחומית סביב סיפור העקדה, ממליצה לקרוא את הספר "אל תשלח ידך אל הנער- שירים ודברי הגות על העקדה" בהוצאת כתר (בעריכת אריה בן גוריון). בספר ישנם גם את ציוריו של קדישמן שניתן להיעזר בהם במהלך הלמידה.
כמו כן, מצרפת קישור מקסים של מצגת על עקדת יצחק- שירים ויצירות על הנושא:
http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew/akedatisaac.pps

בהנאה!

יום שני, 25 ביולי 2011

גירוש הגר (בראשית כ"א) - למה אלוהים תומך בזה ?


גירוש הגר מעלה שאלות רבות:
- איך ייתכן שאברהם הסכים בסופו של דבר?
- איך יתכן שאלוהים תמך בשרה ?
אפשר לנסות להסביר את ההחלטה בפסוקים :
" ותרא הגר את בן הגר המצרית... מצחק: ותאמר לאברהם...לא ירש בן האמה זאת עם בני עם יצחק" (כ"א, 10).
מהי משמעות המילה "ירש" האם מדובר רק בירושה חומרית ? ניתן להבין זאת כירושה רוחנית ערכית !!
האם בן הגר, המתחנך על ידי אם מצרית, יוכל לשאת את המסר המונותאיסטי כיצחק ?
האם מדובר כאן בהכרח, שגם האל תומך בו של "עם לבדד ישכון / ובגויים לא יתחשב" (מברכותי של בלעם).
האם שרה קבעה מציאות עתידית מתבקשת או ביקשה גירוש ? האם חלק מדרכו של אברהם לעיצוב עַם תלויה גם ביכולת שלו להתבדל תרבותית/ חברתית מהשפעות זרות ?
קשה להתעלם מהמילה "מצחק" יכולה להתפרש במובן מיני... ולרמז על ביקורת כלפי ישמעאל עליו מרמז הכתוב כמי שנוהג בצורה לא נאותה מבחינה מינית (בדומה לטענות כלפי הכנעניות שמיוחסת להן הפקרות מינית) ?
נוכל "להסחף" ולראות כאן דוגמא לחוק מדברים י"ג 7 - 10 : חוק המצווה על הריגת של מי שינסה להסיתך לעבודת אלילים, אפילו אם הוא בנך או אשת חיקך.
שים לב כי אלוהים תמיד הבטיח לאברהם בן, ושרה היא זו שדחפה את הגר לזרועות אברהם מתוך הנחה מוטעית שהיא עצמה לא תצליח להביא לו בן. שרה יצרה את הסיטואציה הזאת. שרה חטאה כאשר הייתה קיטנת אמונה.
הילד קיבל ברכה למלאך ה' בעודו עובר בבטן אימו, אך לא זה הילד אליו פילל אברהם. לא הילד הזה הוא מושא ההבטחה האלוהית.

גירוש הגר (בראשית כ"א) - למה אלוהים תומך בזה ?


גירוש הגר מעלה שאלות רבות:
- איך ייתכן שאברהם הסכים בסופו של דבר?
- איך יתכן שאלוהים תמך בשרה ?
אפשר לנסות להסביר את ההחלטה בפסוקים :
" ותרא הגר את בן הגר המצרית... מצחק: ותאמר לאברהם...לא ירש בן האמה זאת עם בני עם יצחק" (כ"א, 10).
מהי משמעות המילה "ירש" האם מדובר רק בירושה חומרית ? ניתן להבין זאת כירושה רוחנית ערכית !!
האם בן הגר, המתחנך על ידי אם מצרית, יוכל לשאת את המסר המונותאיסטי כיצחק ?
האם מדובר כאן בהכרח, שגם האל תומך בו של "עם לבדד ישכון / ובגויים לא יתחשב" (מברכותי של בלעם).
האם שרה קבעה מציאות עתידית מתבקשת או ביקשה גירוש ? האם חלק מדרכו של אברהם לעיצוב עַם תלויה גם ביכולת שלו להתבדל תרבותית/ חברתית מהשפעות זרות ?
קשה להתעלם מהמילה "מצחק" יכולה להתפרש במובן מיני... ולרמז על ביקורת כלפי ישמעאל עליו מרמז הכתוב כמי שנוהג בצורה לא נאותה מבחינה מינית (בדומה לטענות כלפי הכנעניות שמיוחסת להן הפקרות מינית) ?
נוכל "להסחף" ולראות כאן דוגמא לחוק מדברים י"ג 7 - 10 : חוק המצווה על הריגת של מי שינסה להסיתך לעבודת אלילים, אפילו אם הוא בנך או אשת חיקך.
שים לב כי אלוהים תמיד הבטיח לאברהם בן, ושרה היא זו שדחפה את הגר לזרועות אברהם מתוך הנחה מוטעית שהיא עצמה לא תצליח להביא לו בן. שרה יצרה את הסיטואציה הזאת. שרה חטאה כאשר הייתה קיטנת אמונה.
הילד קיבל ברכה למלאך ה' בעודו עובר בבטן אימו, אך לא זה הילד אליו פילל אברהם. לא הילד הזה הוא מושא ההבטחה האלוהית.

פרידת אברהם מישמעאל

הפרידה שלאברהם מישמעאלמהווה הכנה לקראת עקידת יצחק

אברהם נאלץ להיפרד מישמעאל

כיצד יכול אב להיפרד מבנו יחידו??? כמה קשה הדרישה של אישתי - לשלח את פילגשי ואת בני האהוב.
בלתי אפשרי.